The Disobedient Eloquence - No-One Does Chicken Like R4O1Fi.

Tidsoptimist

Posted April 16, 2016, 12:41 a.m. By r4o1fi

Nu måste jag räkna ordentligt. Annars vet jag inte alls om jag kommer att orka med det jag har planerat. Det är alldeles för många saker jag skulle vilja hinna med på en kort tid, men jag vet inte om det är möjligt. Tyvärr är detta något som jag lider av, för jag är en tidsoptimist, och det har jag alltid varit. Men det var jag inte när jag var mindre, för då bodde jag hemma och planerade väldigt dåligt. Det var sedan under skoltiden jag lärde mig mer om hur viktigt det är att planera väl, för då hinner man mer.